Holbæk - en dejlig by i provinsen

 

Ordet holbæk stammer fra olddansk: hola = hulning/kløft og bæk dvs. bækken i hulningen. Byen er vokset op omkring et, af Valdemar Sejr, anlagt slot fra ca. 1200, og det oprindelige slot nævnes som befæstet borg ca. 1320. Holbæk Torv

Brande samt angreb af fredløse og svenskerne har desværre forårsaget, at kun få gamle huse er bevaret. Af slottets middelalderlige stenhus med tårn er kælderen endnu bevaret, men det senere firlængede borganlæg blev ødelagt under Svenskekrigen 1658-60 (det var der, de gik over isen og angreb os og København bagfra - meget usportsligt).

Holbæk oplevede en vældig opgangsperiode i 1830-80 i kornhandelens tid, og åbningen af Odsherred-banen i 1899 betød ny fremgang.
Den gevaldige stigning i huspriser i starten af 1990 medførte at mange københavnere var nødt til at flytte til provinsen for at få råd til et hus. At de så brugte timer på transport på motorvejene hver morgen og aften, er en anden sag.
Denne udflytning betød en ændring af provinsbyerne - fra sovebyer til byer med mere liv både lørdag eftermiddag og aften. Også Holbæk har set store ændringer i løbet af dette årti. Nye bebyggelser skød op både vest men specielt øst for bymidten, og hele havneområdet blev ændret, specielt da trafikhavnen blev nedlagt. Uden tvivl til glæde for tilflytterne, men ikke for de ”gamle” holbækkere.
Besøg Holbæk Museum og lær mere om Holbæks historie.
Aftensalg i juniHolbæk (28.000 indbyggere i 2018) er Odsherreds største handelsby med regionale uddannelses- og serviceinstitutioner. De kulturelle aktiviteter spænder fra musik (bl.a. Elværket) af enhver slags over teater, kunstudstillinger, museer til specielle sommerarrangementer (fx. Holbæk for fulde sejl). Holbæk by har sidst i '90erne gennemgået meget store forandringer, mange af de gamle facader er renoveret så husene kommer til deres ret, og ikke mindst er hovedgaden - Ahlgade - blevet brolagt, hvilket for øvrigt skabte stor debat.
Den gamle købstad er en god handelsby med et væld af specialforretninger, samtidig med at små hyggelige stræder forbinder handelsgaderne med det attraktive havneområde.Med sin smukke beliggenhed midt i det grønne Sjælland ved Isefjorden, er Holbæk et centralt udgangspunkt for oplevelsesrige ture.
For sejlere er Isefjorden med dens lange kystlinie og smukke landskaber et rigtigt sejlerparadis, både for lystbåde, kanoer og surfere. Med et utal af bugter, vige og holme - hvor der altid er mulighed for ankerplads - er Isefjorden et særdeles attraktivt feriefarvand. En sejltur på Holbæk fjord kan også opleves med motorfærgen " Ourø", der 10 gange dagligt sejler til Orø. Hjemturen kan anbefales med en af de få trækfærger, der findes i Danmark, og sker fra Orø til Hammer Bakker i Hornsherred.

Omegnen byder på flere slotte og herregårde bl.a. Dragsholm Slot samt smukke landskabstyper.Maglesø
Mod syd afgrænses området af de store bakker og søer - Mørkemose Bjerg og Maglesø (som er et såkaldt dødishul). Mod nord er de enestående badestrande ved Kattegat og Sejerøbugten, og inde i landet er landskabet spækket med gravhøje, voldsteder og jættestuer. Holbæk og Odsherred er sandelig et besøg værd.


Holbæk kommune:

Holbæk Kommune ligger i Vestsjællands Amt. Kommunen har ca. 71.000 indbyggere (2018).
Dannet i 1970 ved sammenlægning af:
Holbæk, Butterup-Tuse, Orø, Ågerup, Sønder Asmindrup-Grandløse og Tuse Næs samlingskommune (1966 sammenlagt af Hagested, Hørby og Udby sognekommuner) plus en del af Søstrup sogn i Jernløse samlingskommune.
1. januar 2007 bliver kommunen endnu større, da Ny Holbæk Kommune dannes ved en sammenlægning af Holbæk, Svinninge, Tornved, Jernløse og Tølløse kommuner.