Maglesø - et af naturens fantastiske åndehuller

 

Maglesø

 Maglesø er en sø i Holbæk Kommune på Midtsjælland, cirka 10 kilometer syd for Holbæk. Søen ligger i et landskab, der er dannet under og lige efter den sidste istid.Området er smukt bakket, og dybt mellem bakkerne ligger flere større og mindre søer.

Maglesø er skabt af såkaldt dødis, hvor bakkerne er dannet af istidsaflejringer fra istids-søer. Disse søer lå enten ovenpå store klumper af dødis, som lå tilbage ved hovedisens afsmeltning, eller mellem sådanne isklumper.
De nuværende søer findes, hvor der dannedes lavninger efter dødisens bortsmeltning.

Få andre steder finder man et istidslandskab så karakteristisk, som ved Maglesø, og derfor har området da også siden 1962 været fredet for at sikre disse landskabelige værdier.

 

Generelt om Maglesø:Sti til Maglesø

Arealet er på 13,6 hektar
Største dybde ca. 6 meter
Sigtdybde ca. 3 meter
Vandspejl 51 meter o.h.
Sti om søen ca. 2,6 km.
Adgangsforholdene er ikke for svagt gående, men turen rundt om søen er værd at gå, specielt når vejret er godt.